Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Obsah

Czech POINT

czechpoint

Pracoviště Czech POINTu Obecního úřadu Chlum-Korouhvice

Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z níže uvedených registrů, umožňuje také přijetí podání podle živnostenského zákona.
Co je to Czech POINT

 

Správní poplatky

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i za počatou stráku
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
Rejstřík trestů 50 Kč 0 Kč
Bodové hodnocení řidiče 100 Kč 50 Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč
Katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Insolvenční rejstřík 100 Kč 50 Kč

 

Otevírací doba

 • dle dohody s kontaktní osobou.

 
Kontaktní osoba: Kamil Vondra, tel.+420 602 129 866


 

CO VÁM CzechPOINT NABÍZÍ

 

VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:

 • úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice


Co potřebujete znát:

 • 1. list vlastnictví  -  je nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví
 • 2. u seznamu nemovitostí – je třeba znát katastrální území  včetně:
  • a) parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu
  • b) číslo popisné, jedná-li se o stavbu
 • 3. u seznamu jednotek  - je třeba znát katastrální území,  popisné číslo domu ale i přesné číslo bytu

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.


 

VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

 • úplný výstup z obchodního rejstříku


Co potřebujete znát:

 • identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

 

VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

 • úplný výstup ze živnostenského rejstříku


Co potřebujete znát:

 • identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

 

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:

 • výpis z rejstříku trestů


Co potřebujete:

 • Osoba, které se výpis týká - platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Zmocněnec - v případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce. 

 

VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY

Co dostanete: 

 • řidiči zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete: 

 • Řidiči předloží doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz. 
 • Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

 

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Co dostanete: 

 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ČR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný. MMR ČR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
 • Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Co potřebujete znát:

 • identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

 

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

 • výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Co potřebujete znát: 

 • identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje ( konkrétní osoba)

 

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

Co dostanete: 

 • Vybraná kontaktní místa CzechPOINT autorizují od 1. ledna kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Co potřebujete: 

 • Pro zhotovení výpisu je třeba předložit doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Cizincům může být vydán výpis pouze v případě, že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v České republice - mají přiděleno rodné číslo.

 

PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o:

 • ohlášení živnosti
 • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
 • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

 • Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště CzechPOINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému CzechPOINT, které elektronicky odešle na zvolený živnostenský úřad. Zároveň pracovník CzechPOINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm CzechPOINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech CzechPOINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro živnostenský úřad, na který je po té místem CzechPOINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.
 • Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník CzechPOINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm CzechPOINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech CzechPOINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem CzechPOINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.